Страхові продукти в страхуванні життя

Пакет «Мінімальний» Пакет «Мінімальний» – це разовий пакет, який покриває звіти, які вимагає регулятор в обов’язковому порядку.
 • проведення тесту на адекватність резервів за результатами року;
 • написання Актуарного звіту;
 • стрес-тестування.
Пакет «Комфорт» Пакет «Комфорт» – це річний пакет, який покриває основні потреби Страхових Компаній в сфері актуарних розрахунків.
 • щоквартальне проведення тесту на адекватність резервів
 • щоквартальний розрахунок математичних резервів
 • написання Актуарного звіту (щоквартально)
 • стрес-тестування за результатами року
 • консультаційний супровід
Пакет «Система управління ризиками» Пакет «Система управління ризиками» дозволить Компаніям впровадити систему управління ризиками відповідно до вимог регулятора.
 • розробка документу «Стратегія управління ризиками»
 • розробка документу «Методика управління ризиками»
 • розробка модулів розрахунку
 • написання звіту «Про оцінку ризиків страховика» на будь-яку звітну дату (одноразово)
Також можливі семінари з навчання або презентації з поясненням результатів оцінки. Пакет «Правила»
 • вичитка Правил страхування або їх створення
 • розробка тарифів до Правил страхування
 • візування тарифів до Правил страхування сертифікованим актуарієм