Розрахунок резервів в страхуванні ризиків

  Команда «Luts Consulting» пропонує виконання робіт по оцінці технічних резервів Страхових Компаній відповідно до вимог регулятора та згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

  Ми підберемо найкращий метод оцінки максимально враховуючи специфіку Вашого бізнесу, а також специфіку виду страхування та наявної статистичної інформації.

  Наші сертифіковані спеціалісти, які мають великий досвід в розрахунках резервів, як в масових видах страхування, так і в видах з невеликою частотою страхових випадків, якісно виконають розрахунки та прокоментують результати.

  Результатом нашої роботи є Актуарний звіт, в якому будуть розкриті методи та припущення, що використовувались при розрахунку резервів, а також вказані результати з рекомендаціями Актуаріїв. Всі наші звіти візуються сертифікованим Актуарієм.

  Наша команда супроводжує Компанію з питань розрахунків резервів в разі перевірки регулятора або зовнішнього аудиту . Окрім цього, можливе проведення презентацій для будь-якої аудиторії на предмет методів оцінки резервів і результатів.

Детальніше читайте тут …

  Формування страхових резервів дозволяє Страховій Компанії відповідати своїм поточним та майбутнім зобов’язанням у випадку їх виникнення.

  Страхові компанії, що укладають договори страхування  за видами страхування, іншими,  ніж страхування життя, згідно Закону України «Про страхування» та Розпорядження № 3104 від 17.12.2004 зобов’язані формувати такі технічні резерви:

  • резерв незароблених премій (UPR, unearned premium reserve)
  • резерв заявлених збитків (RBNS, reported but not settled)
  • резерв збитків, що відбулись, але не були заявлені (IBNR, incurred but not reported). Даний резерв обов’язково формується по обов’язковому страхуванню цивільно – правової відповідальності, а  також якщо Компанія формує резерв незароблених  премій методом 1/365 («pro rata»)
  • резерв катастроф (catastrophe reserve) та резерв коливань збитковості (EQR, equalized reserve), якщо компанія займається страхуванням ядерних ризиків та обов’язкової цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту відповідно.

  У випадку заключення договорів перестрахування по конкретних лініях бізнесу, виділяється також доля перестрахувальника в технічних резервах, яка є активом Компанії.