Система управління ризиками в страхуванні

  Україна поступово готується до переходу на міжнародні стандарти SOLVENCY II. Черговим кроком вперед були Розпорядження №295 від 04.02.2014 та Розпорядження № 484 від 13.02.2014, які страховий ринок побачив в лютому 2014 року. Згідно даних розпоряджень в Страховій Компанії на 30.06.2014 повинна діяти система управління ризиками та щорічно проводитись стрес-тестування.

  Система управління ризиками – це комплекс методів і дій, спрямованих на обмеження наслідків ризиків, пов’язаних з діяльністю Страхової Компанії. Впровадження системи управління ризиками (СУР) дозволяє Компанії досягати своїх цілей з мінімальними втратами.

  Стрес-тестування – це техніка управління ризиком, яка використовується для оцінки потенційних втрат при зміні ключових параметрів страхового портфеля і позицій в активах або пасивах Компанії. Дана техніка спрямована на виявлення слабких сторін Страхової Компанії, які чутливі до суттєвих змін / стресам.

  У зв’язку з вищевказаним наша команда хотіла б запропонувати наступні послуги:

  • Проведення стрес-тестування відповідно до вимог Розпорядження № 484 від 13.02.2014 року, формування звіту за формою, необхідною регулятору;
  • Проведення розширеного стрес-тестування з додаванням додаткових істотних стресів, формування Актуарного звіту з описом методів і результатів тесту;
  • Консультування та супровід з питань стрес-тестування;
  • Згідно з вимогами регулятора, створення документа «Стратегія управління ризиками», який буде враховувати специфіку Страхової Компанії;
  • Розробка модулів розрахунку і методичної бази під них з урахуванням всіх побажань Компанії;
  • Аналіз ризиків Компанії на звітну дату. Результатом даної роботи є Актуарний звіт з описом, оцінкою та заходами впливу всіх ризиків, а також з картою ризиків і розміром додаткового капіталу для покриття можливих ризиків. Крім цього, звіт містить рекомендації сертифікованого Актуарія;
  • Супровід Компанії по здійсненню контролю над ризиками відповідно до «Стратегії управління ризиками» та процедурах реалізації на початковому етапі впровадження системи. В дану послугу входить проведення семінару для співробітників компанії, які будуть входити в структуру СУР, щодо процедур і методик оцінки ризиків. Постійне дистанційний супровід з питань, пов’язаних з методикою і процедурами оцінки ризику.