Розрахунок резервів в страхуванні життя

  Команда «Luts Consulting» пропонує виконання робіт по оцінці математичних резервів Компаній відповідно до вимог регулятора та вимог МСФЗ.

  Наші актуарії можуть провести розрахунок резервів по діючому в Страховій Компанії Положенню про формуванню резервів страхування життя. Також при необхідності можемо розробити нове Положення виходячи з найкращих методів оцінки, специфіки бізнесу та наявної статистики.

  Наші сертифіковані спеціалісти мають великий досвід в розрахунку резервів, якісно виконуємо розрахунки та прокоментують результати.

  Окрім оцінки резервів наші актуарії можуть провести розрахунок викупних і редукованих сум згідно з чинними методиками страховика. В т.ч., підтвердження і незалежна перевірка відповідності проведених розрахунків діючими методиками.

  Результатом нашої роботи є Актуарний звіт, в якому будуть розкриті методи та припущення, що використовувались при розрахунку резервів, а також вказані результати з рекомендаціями Актуаріїв. Всі наші звіти, а також результати розрахунків, що відображаються в звітності  компанії перед регулятором, візуються сертифікованим Актуарієм.

  З питань розрахунків резервів наша команда супроводжує Вас в разі перевірки регулятора або зовнішнього аудиту. Окрім цього, можливе проведення презентацій для будь-якої аудиторії на предмет методів оцінки резервів і результатів.

Детальніше читайте тут …

  Формування резервів за договорами страхування життя є найважливішим елементом забезпечення платоспроможності страхової компанії. Саме тому відповідальність за їх якісну і правильну оцінку можуть нести тільки сертифіковані фахівці в сфері актуарних розрахунків. Такі фахівці складають команду «Luts Consulting».

  Наші актуарії мають великий досвід роботи на страховому ринку України і пропонують виконання робіт з оцінки математичних резервів і резервів належних виплат страхових сум Страхових Компаній згідно вимог регулятора і відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

  Згідно Розпорядження № 24 від 27.01.2004 математичні резерви діляться на:

  • Резерв нетто – премій;
  • Резерв затрат на введення прави;
  • Резерв вирівнювання;
  • Резерв бонусів;

  Результати нашої роботи оформляються у вигляді Актуарного звіту, в якому розкривається інформація про використані актуарні припущення та методи. Всі наші звіти, а також результати розрахунків, які відображаються у звітності Компанії перед регулятором візуються сертифікованим Актуарієм. Також Актуарій візує Розділ  звітності в Нацкомфінпослуг.

  Ми можемо здійснити розрахунок резервів за існуючим у компанії Положенням про формування резервів страхування життя. Також при необхідності можемо розробити нове Положення виходячи з найкращих методів оцінки, специфіки бізнесу і наявної статистики.

  Крім оцінки резервів наші актуарії можуть провести розрахунок викупних і редукованих сум згідно з чинними методиками страховика. В т.ч. підтвердження і незалежна перевірка відповідності проведених розрахунків діючим методикам.

  З питань розрахунків резервів наша команда супроводжує Компанію в разі перевірки регулятора або зовнішнього аудитора. Також можливе проведення презентацій для будь-якої аудиторії на предмет методів оцінки резервів і результатів.