Розрахунок страхових тарифів

  Наші фахівці, використовуючи свій досвід і знання, допомагають розробляти конкурентоспроможні страхові продукти, а також розраховують відповідну тарифну сітку.

  Наша команда пропонує наступні послуги в сфері тарифікації:

  • Розрахунок, підтвердження страхових тарифів відповідно до нових або змінених програмам страхування;
  • Підготовка базових тарифів для Правил страхування та їх візування сертифікованим актуарієм;
  • Розробка, участь в розробці, перевірка, внесення змін, підтвердження програм, довгострокового і пенсійного страхування життя;
  • Розробка страхових продуктів, а також визначення на відповідність страхового продукту МСФЗ 4 “Страхові контракти”;
  • Профіт-тестінг(тестування) страхових продуктів. Розрахунок прибутковості страхового продукту в залежності від страхових ризиків, аквізаційних та інших витрат. Визначення моментів недостатності капіталу;
  • Розробка калькуляторів. Створення, удосконалення калькуляторів для розрахунку показників договору страхування життя. В т.ч., з розрахунком додаткової прибутковості і нових умов договору після внесення в нього змін;
  • Інші задачі, пов’язані з процесом тарифікації, де необхідна допомога Актуарія або Аналітика.